Afdrukken

 Alle ondernemingen kunnen de audit voor het behalen van het LOSK-KVS keurmerk afleggen en voldoen aan de gestelde criteria komen in aanmerking voor het KVS-Keurmerk.
De mogelijkheid om een KVS-Keurmerk te behalen, is niet gebonden aan het lidmaatschap van een (branche) organisatie.

Het keurmerk heeft betrekking op de wijze waarop schoonmaakwerkzaamheden zijn/worden uitgevoerd.
Bij de audit wordt beoordeeld op:

 De audit bestaat dus uit 3 separate “toetsen” die uitgevoerd worden tijdens- en na uitvoering van de werkzaamheden door middel van het LOSK-QMS meetsysteem. Daarnaast dus de vragenlijst die door de werkgever ingevuld dient te worden

 

 De onderneming kan het KVS-Keurmerk aanvragen op projectniveau of op bedrijfs/businessunit-niveau.


Voor een KVS-keurmerk op Bedrijfs-/businessunit-niveau zal de auditor de beschikking krijgen over een overzicht van projecten waaruit de steekproef voor de metingen bepaald wordt. Projecten die onderdeel uit zullen gaan maken van de audit zullen random geselecteerd worden en het minimale aantal voldoet aan de eisen uit de tabel “steekproefgrootte”

Tabel Steekproefgrootte bedrijf/businessunit

Aantal projecten conform administratie ( p )

Steekproef (aantal te meten projecten)

Steekproef te meten ruimtes per project

1

1

Conform steekproefbepaling van LOSK-QMS

2-5

2

Conform steekproefbepaling van LOSK-QMS

6-10

3

Conform steekproefbepaling van LOSK-QMS

11-15

4

Conform steekproefbepaling van LOSK-QMS

15-25

5

Conform steekproefbepaling van LOSK-QMS

26-35

6

Conform steekproefbepaling van LOSK-QMS

36-50

7

Conform steekproefbepaling van LOSK-QMS

51-100

8

Conform steekproefbepaling van LOSK-QMS